mandag 13. februar 2012

Har vært på Statsarkivet i Bergen i dag. Der møtte jeg på en kilde som var ny for meg: Heimstavnsforklaringar! Dette finnes i arkivet til Politimesteren i Bergen.

Inneholder vanligvis opplysninger om hvor og når en person er født, hvem foreldrene er, om evt. ektefelle og barn, hvor de har bodde og alle steder hvor personen har arbeidet.

Hvorfor ble slikt notert? Heimstavnforklaring er et begrep som har vært sentralt i fattigpleien langt tilbake i tid. Kan defineres som det fattigdistrikt der en i nødstilfelle hadde rett på fattigstøtte. Så derfor var det viktig å vite hvor en person hadde heimstavn. Man måtte nemlig bo noen år på en plass for å få denne rettigheten.

Databasen er en avskrift for perioden 1854-1883 og finnes på Digitalarkivet. www.arkivverket.no

Men det viste seg at Kristiane og Johan kom til Bergen etter denne perioden, og dermed var de ikke å finne i denne kilden. Men nyttig å vite om for andre :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar