torsdag 30. oktober 2014

Christiane Gunilde Erichsdatter 1822-1917

Etter å tatt kontakt med noen slektninger i Førde for å innhente slektsinformasjon, dukket det opp et gammelt bilde.

Det viser seg at det eksisterer et bilde av min tipp-tipp-tippoldemor Christiane Gunilde Erichsdatter. Bildet er det altså slekten Reiakvam i Førde som har. Så da jeg mottok en mail den 27. oktober 2014, kom julaften tidlig i år. Jeg fikk bilde av Christiane + bilde av henne sønn med kone og 5 barn. Sistnevnte bilde er trolig tatt i 1907 i forbindelse med en konfirmasjon.

Christiane Gunilde

På trappen Andreas og kona Oleanne Pedersdotter Kristiansen (Hornnes) 1847-1925.Framme ser vi fra venstre borna Olaf (1880-1951), Karl(1879-1964), Alfred(1889-1972), Elisa (1884-1969) og Kristine(f.1891-). 

Christiane ble intervjuet:
I boken Svanøen i Søndfjord: Billeder fra gamle dage har Christiane fortalt litt om sitt liv. Boken er skrevet av Alhed Schou. Boken er utgitt i 1912. På side 221 finnes historien under "Christiane i Kviene, Førde". 

http://www.nb.no/nbsok/nb/2e2c3138a6ef95adcc92d4341d396667?index=0#229


Litt om Christiane og hennes mann Kristian:

Kristian Larsen ble født 1815 (døpt 12.07.1815) på Heien i Førde. Han døde 09.11.1897 på Førde prestegård. Ved konfirmasjonen i 1831 stod han anført med kunnskap ”nogenlunde”. Kristian var soldat.
I mannskapslistene kan vi lese at han var 175,5 cm, velskapt og dyktig. Han sluttet i militæret pga sykdom.  

Den 05.11.1848 giftet Kristian seg med Christiane Gunilde Erichsdatter, som ble født 07.11.1822 på Førde prestegård. Hun døde 29.01.1917 samme sted. Ved konfirmasjonen i 1839 stod hun oppført med gode kristendomskunnskaper.
Kristian flyttet til Førde prestegård allerede før han giftet seg. Da han gikk til nattverd i 1847 bodde han på Førde. Siste gangen Kristian gikk til nattverd som ungkar, var i
Litt om mai 1848. De nygifte gikk til nattverd sammen 10 dager etter vielsen.
Familien bosatte seg på Førde prestegård hvor de fikk 3 barn. I 1852 fikk Kristian husmannsplassen Klokkerkvien etter sin svigerfar. Vilkårene var at svigerforeldrene skulle sitte på kår og Kristian måtte gjøre
6 dagsverk i året hos presten, som eide husmannsplassen. På gården dyrket de havre og poteter. De hadde også
5 kveg, 9 sauer og 1 gris. I løpet av 1860-1870-tallet startet han opp skomakervirksomhet. I 1875 hadde de en pleiesønn hos seg; Elias Andersen.
Datteren Maren Severine og hennes mann Ole Iversen Skei overtok Klokkerkvien i begynnelsen av 1900-tallet og Kristiane Surilde ble føderådskone her til hun døde.  
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar