torsdag 12. februar 2015

Døve, blinde og døvstumme i arkivene

I arkivene etter Bjørgvin Biskop finnes det innsendte lister over blinde, døve og døvstumme for perioden 1804 til 1811. Disse listene gir oss et godt innblikk i hva man mente gjorde mennesker blinde eller døve, og hvordan livet til de rammede var.

I arkivene er det bevart lister fra prestene i Sunnfjord, Nordfjord, Hardanger, Sunnhordland og Sunnmøre. Det er ikke mange personer som er registrert; 134 stk, men derimot får man vite mye om dem.

Les hele artikkelen og søke i listene her:
Døve, blinde og døvstumme

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar