fredag 17. april 2015

Markering av 250-årsjubileum for Strilekrigen

18. april 1765 samlet over 2000 striler seg i Bergen og de startet det størte bondeopprører vi har hatt i Norge: Strilekrigen.Strilene var bønder fra de nærmeste landdistriktene til Bergen. De hadde fått nok av den brutale innkrevingen av ekstraskatten og nå ville de ha kongen i tale.
Denne Strilekrigen resulterte i at opprørerne fikk de innbetalte skattene sine tilbake, men senere samme år ble disse summene krevd inn igjen. L

isten over hvem som måtte betale tilbake ekstraskatten etter Strilekrigen er skannet og transkribert. Listen er en god kilde til hvem som deltok i Strilekrigen.

Det er laget en nettutstillinge på universitet i Bergen. Les mer

Strilekrigen er også omtalt Arkivverket sine sider. Les mer

Kanskje har du en opprørsk stril i din slekt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar