onsdag 27. januar 2016

Kallsbrev og eder for prester

Har du prester i slekten på 1700-1800 tallet kan du være heldig å finne deres kallsbrev og ed. Dessverre er det på langt nær alle som er bevarte, men kanskje du er heldig.

Kallsbrev: For å bli prest i et prestegjeld, måtte man få kallsbrev fra Kongen. Kallsbrev vil si at man får tildelt et prestegjeld.

Den 3 januar 1806 får Hr. Ole Tidemand Arentz, daværende kapellan i Kinsarvik prestegjeld, kallsbrev til å bli sogneprest i Tysnes. I Tysnes prestegjeld har sognepresten Hr. Peter Schiøtzes Stædthi avgått med døden og ny prest blir innsatt av Kong Christian.
Avlegge ed. Før man kunne inntre som prest i et prestegjeld, måtte man avlegge ed. Dette var en standardtekst som man skulle skrive og signere.

Den 24 april 1759 avlegge Ludvig Daae ed for å bli sogneprest i Vikøy prestegjeld.

"Jeg svær een Eed til Gud, at ieg, for at erholde og blive befordret til Sogne-Præst til Wigøers Præste-Kald i Hardangers Provstie, ingen udi Verden (uden hvis ieg til det Kongl. Danske Cancellie, eftter den der værende ordinantz til Gebuhr og for det Stemplet Papir har betalt) det ringeste i Penge eller Pengers værd enten selv haver givet, eller ved anden til saadan brug haver ladet give eller offesere, ikke heller udlovet noget hereftter, under hvad prætext det og være kunde, derfor at give, eller saadant af mig er tilladt at giøres; fremdeeles har ieg mig og saadan befordring ikke ved Gifttemaal eller anden forbudne Veyer og Conditioner, eller ved utilladelige Midler tilbragt, men haver den allene ved en retmæsig og Lovlig Vacation erlanget. Saa sandt Hielpe mig Gud og hans Hellige Ord.
Bergen d. 24de Aprilis 1759 Ludvig Daae"Eder og kallsbrev for Bergen stift finnes ved Statsarkivet i Bergen. Bergen Bispearkiv. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar