fredag 5. februar 2016

Kongelig bevilling til ekteskap i forbudte ledd

Dersom man ønsket å gifte seg i hjemmet, eller gifte seg med en fetter/kusine/3-menning
(forbudte ledd), måtte man fram til 1918 søke om kongelig bevilling.
Søknad ble sendt til kongen i Danmark.
De som fikk kongelig bevilling måtte betale en avgift til de fattig. Ved Bergen stift måtte man betale til St. Jørgens hospital. Beløpets størrelse varierte ut i fra hvor rik man selv var.

En del av disse bevilgningene for perioden 1717-1804 finnes i Bjørgvin bispearkiv. Det er foretatt en transkribering av denne kilden, som ligger søkbar på Digitalarkivet.
Dersom du har en slektning som er nevnt i avskriften, kan du komme på Statsarkivet i Bergen for å se original dokumentet.

Den 22 mars 1737 får mine slektninger Niels Monsen Waage og Borni Willumsdatter Langeland bevilgning til å gifte seg. De var fetter og kusine og dermed kom innenfor det som vi kaller forbudte ledd. De søkte kongen og fikk altså tillatelse til å inngå ekteskap. For dette måtte de betalt 4 Riksdaler til St. Jørgen Hospital. De giftet seg 15 juni 1738 i Samnanger.

-avskrift av bevillingen-

Wii Christian den Siette af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre alle Vitterligt, at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at Niels Monsen Waage og Borni Willumsdaatter Langeland, Bønderfolk af Ous Præstegield og Sundhorlehns Fogderie, udi Bergens Stift, maa udi Egteskab sammenkomme, u-anseet, at de skal være Sødskende Børn og hinanden i andet lige Leed beslegtet; Dog skalde først paa behørige stæder beviisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi Slegt eller Svogerskab paarører, saa og noget efter deris Midler og Leylighed, samt Biskopens billig sigelse til næste Hospital udigve, saa fremt de denne Vores allernaadigste bevilling agter at nyde; Forbydendes alle og enhver herimod, efter som forskrevet staar, at hindre, eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vort Slot Friderichsborg den 22 Martii Anno 1737
Under vor Kongeli Haand og Signet
Christian R.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar