mandag 2. mai 2016

Statistisk årbok 1880-2013

Statistisk årbok ble utgitt av Statistisk sentralbyrå i Norge i perioden 1880-2013. Her kan du finne statistikk for et bestemt år eller periode.

I den første årboken får vi statistikk over befolkningen i 1875. 
På Askøy hvor jeg bor, var det 5056 personer, mens det i Herøy, hvor min oldefar kommer fra, var det 3085 personer. 

Her finnes også oversikt over hvor mange som hadde de forskjellige trosbekjennelser og yrker. Av 100 898 personer som var selveiende gårdbrukere, var 7535 kvinner. 
I perioden 1869-1878 var det svindsot (tuberkulose) som tok livet av flest personer (19494), tett fulgt av lungebetennelse (12024). 

Årboken 1930 gir en oversikt over utvandringen i perioden 1922-1929. Toppåret er 1927 med hele 11 881 personer. De fleste var menn i alderen 15-29 år. Fra Hordaland utvandret 620, mens det var 381 som utvandret fra Bergen. Dette var ikke det største utvandringsåret for Hordaland i perioden, det var nemlig året 1923. Da reiste 1107 personer fra Hordaland og 728 fra Bergen. 
Andre interessante statistikker er at det i 1923 omkom 43 personer i bilulykker i Norge. 
Drapsåret i perioden 1922-1928 var året 1927. Dette året ble det myrdet 30 personer i Norge. Tragisk nok var 14 av disse barn, som alle var under 24 timer gamle.  

Disse årbøkene kan fortelle mye om det samfunnet våre forfedre levde i. 

se oversikt over Statistisk årbok

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar