torsdag 6. oktober 2016

Folketelling 1922 for Bergen

Den kommunale folketellingen for Bergen 1922 er nå tilgjengelig i søkbar (transkribert) versjon på Digitalarkivet.

1922-tellingen var en kommunal folketelling og laget for folkeregisteret. Bergen folkeregister ble etablert på begynnelsen av året 1912, og allerede samme år ble den første kommunale folketelling holdt i Bergen.
Kommunale folketellinger var viktig arbeidsverktøy for blant annet skattemyndighetene og fattigvesenet. Denne type folketellinger ga de lokale myndigheter en god oversikt over boligforholdene i Bergen.
Det ble holdt mange flere kommunale folketellinger enn det som er bevart i dag. De ble ikke sett på som nødvendige å ta vare på, og mange ble derfor kassert.
Innsynet i de kommunale tellingene reguleres ikke av statistikkloven. Det er dermed forvaltningsloven og personopplysningsloven som kommer til anvendelse, noe som medfører at sperrefristen her er bare 60 år. Det er over 60 år siden folketellingen 1922 for Bergen ble laget, og derfor er kan denne nå gjøres tilgjengelig. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar