Slektsskolen - del 1 - Hva gjør man først?

Komme i gang

Når man skal begynne med slektsgranskning er det viktig med litt forundersøkelser før man starter å leite i kirkebøker, folketellinger osv.

 Det første man bør gjøre er å samle inn informasjon fra sine nærmeste.
  • Muntlige kilder kan gi informasjon om navn på forfedre, hvor de kom ifra og gjerne noen årstall. Husk å notere ned historier som fortelles. Dette kan gjerne være ledetråder i det videre arbeidet. Av og til kan historier vise seg å være misvisende og i noen tilfeller ikke være korrekte.
  • Gamle papirer. Finnes det fødselsattester, vielsesattester, skjøter o.l gjemt i skuffer og skap?! Disse er svært nyttig å ha tilgjengelig når vi skal leter etter forfedrene.
  • Bilder. Forhåpentligvis er gjerne navn og årstall notert på bilder. Hvis ikke, prøv å finn ut hvem disse er.
  • Gravplassene kan gi nyttig informasjon. Her finner man fødselsdata og dødsdata. Er det flere personer ført på gravminnet, er disse på eller annen måte i slekt.

Den informasjonen man da har samlet inn danner grunnlaget for videre arbeid med kildene. Vi skiller mellom to typer kilder:

    1. Primærkilder, f.eks kirkebøker og folketellinger
    2. Sekundærkilder, f.eks bygdebøker, avskrift av orginalkilder

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar