Slektsskolen - del 2 - Noen begreper innen slektsforskning

Noen begreper innen slektsforskning


Anetavle viser personers forfedre (foreldre, besteforeldre osv.)
Etterslektstavle (stamtavle) viser personens etterkommere (barn, barnebarn osv.)
Slektsskabstavle (samblodstavle) Dette er en kombinasjon av anetavle og flere etterslektstavler.
Stamtavle er en særskilt form for etterslektstavle som bare omfatter mannslinjene.

Proband: Den, hvis slektsforhold skal belyses, kaldes i slektsforskningen for proband.

Ane: Forfedre og formødre kaldes i slektsforskningen for aner (entall: ane).

Man skiller mellom:
agnatiske aner, der er ens mannlige forfedre, dvs. ens far, farfar, farfars far osv., - også kaldt sværdsiden

kognatiske aner, der er ens kvinnelige formødre, dvs. ens mor, mormor, mormors mor osv., - også kaldt spindesiden

Adelighet arves vanligvis kun fra ens agnatiske avstamning, ens fars slekt.
Anesammenfall : Teoretisk skjer der en fordobling i antallet av aner i hvert slektsled tilbake i tiden. I virkeligheden blir antallet begrenset som følge av anesammenfall. Og slikt vi nok man opplevere flere ganger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar