Slektsskolen - del 3 - Bygdebok/ættebok

Bygdebok/Ættebok

Begrepet bygdebok blir ofte brukt når man snakker om bøker som er lagt for en kommune/bygd/prestegjel, og som omhandler slekten der. Dette er ikke helt korrekt.  

En bygdebok er en generell allmennsoge vedrørende historien til en bygd og/eller et prestegjeld eller en kommune. Denne inneholder mer generelle ting som samferdsel, lag og foreninger, kommunal utvikling osv.

En gards- og ættesoge er en bok som omhandler historien til en bestemt gård og slektene som har bodd på denne.

En ættarbok er en bok som kun omhandler slektene på en bestemt gård.

En familiebok omtaler en eller flere bestemte slekter/familier opp igjennom tidene, eksempelvis om familien Mohn i Bergen.


En slektsbiografi omhandler en bestemt person og dets levnetsløp.

All litteratur skal man ha en viss skepsis til. Det kan være feil i det som er skrevet. Problemet er at det som er nedskrevet oppfattes som fakta.


Dette er et hefte og omhandler Vik i Sogn

Bygdebok for Gaular - inneholder både gårds og slekts historie

Oversikt over folket på gården Øen i Gaular

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar