tirsdag 29. september 2015

Barn født utenfor ekteskap - en samfunnsrisiko

Når man driver med slektsforskning er det ikke uvanlig å treffe på det som omtales som uægte barn. Dette er barn født utenfor ekteskap. I dag er dette helt uproblematisk og strengt tatt ikke noe samfunnstema, men tidligere var dette ansett som en samfunnsrisiko.

Barn født utenfor ekteskap var en skam, ble utsatt for barnedrap eller ble sendt til fostring.
På grunn av de kårene barn født utenfor ekteskap hadde, fikk Norge i 1915 De Castbergske barnelovene. Disse ga gav barn født utenfor ekteskap rett til arv etter faren, og til å ta barnefarens navn. Det at man likestilte barn født utenfor ekteskap med barn født i ekteskap ble ansett som svært radikalt og møtte stor motstand. Sammenlignet med andre land, var Norge forut for sin tid. Sverige innførte dette på 1960-tallet, mens det i Australia ikke ble likestilt før på 1990-tallet.

Bergens Tidene har på trykk et innlegg fra Universitet i Bergen som tar for seg dette.
Interessant lesing.

Artikkelen "Lause kvinnfolk med lausungar"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar