lørdag 17. november 2018

X-files serien - Gillian Leigh Anderson

(CC BY-SA)

Gillian Leigh Anderson er skuespilleren som spiller karakteren Dana Scully i serien. Med etternavnet Anderson, ville jeg se hvor slektsnavnet Anderson kom i fra.
Gillian er født 1968 i Chicago av foreldrene Samuel Elmer Anderson og Rose Mary Tadych. 

Moren Rose Mary Tadych er født 1945 i Stearns, Minnesota av foreldrene Walter Tadych og Irene Miller. 


Faren Samuel Elmer er født 1944 i Stearns, Minnsota av foreldrene Elsworth Oliver Anderson (1917-1993) og Verda T. Anderson født Christenson (1916-1993). 

Farfaren Elsworth Oliver er født 1917 i Turner, South Dakota av foreldrene Elmer Oliver Anderson (1889-1971)  og Agnes Alice Conrad (1888-1971). Elmer og Agnes ble gift i 1913 i Clay, South Dakota. 

I folketellingen 1920 for Clay, South Dakota finner vi svaret om hvor farfarens slekt kommer fra. 

Elmer O. Andersen 30 år, født i South Dakota og livnærer seg som "farmer". Begges hans foreldre kommer fra Sverige. 
Agnes Anderson 31 år, født i South Dakota. Begge hennes foreldre kommer fra Danmark. Farmoren Verda er født 1916 i Turner, South Dakota av foreldrene Samuel Christensen og Mary Johanson. 

I folketellingen 1920 for Turner i South Dakota finner vi svaret om hvor farmorens slekt kommer fra. 

Sam. E. Christensen 37 år, født i South Dakota og livnærer seg som "farmer". Begge hans foreldre kommer fra Danmark.
Mary Christensen 31 år, født i South Dakota. Begge hennes foreldre kommer fra Danmark.


Kilder: Ancestry.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar