torsdag 14. mars 2019

Grenseboerbevis under 2 verdenskrig

Grenseboerbeviset
I 1940 kom Grenseboerbestemmelsen. Dette var nok et forsøk fra tyskernes side på å få bedre kontroll over befolkningen i Norge. Selve Grenseboerbeviset var et pass man brukte internt i landet. Passet ble utstedt av politimesteren eller lensmannen på hjemstedet, og det var utstyrt med bilde og signatur. Passet måtte du ha med deg til enhver tid, og du måtte kunne fremlegge det på forespørsel. Passet var altså en form for identitetsbevis.   


Søknader om passersedler
Under krigen var Norge også inndelt i grensesoner, og dersom du skulle reise fra en sone til en annen, måtte du dessuten ha passerseddel. Absolutt alle måtte ha en slik passerseddel, om du så var norsk, tysk, utlending eller statsløs.

Flere søkte om å få slike passersedler. På selve søknadsskjemaet måtte nasjonalitet være fylt ut. Kunne du ikke legge fram bevis på ditt statsborgerskap, ville du bli nektet å få utstedt passerseddel. Både Grenseboerbeviset og søknaden om å få utstedt passerseddel var tekstet både på norsk og tysk.

Fantastiske slektskilder
Det fantastisk med Grenseboerbevisene og søknadene om passersedler, er at disse gir oss informasjon om våre forfedres fødselsdato og år, fødested, bosted og nasjonalitet. Er du heldig så ligger det også ved bilder i papirene. 
Disse kildene er dessverre lite brukt, antagelig fordi de er lite kjent.

Grenseboersøknadene for Askøy inneholder heldigvis mye bilder. Dermed har jeg vært så heldig å funnet bilder av mange slektninger. 

min tippoldemor Anne Berthe


min tippoldemor Berthe Andrin ElisaIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar