torsdag 19. februar 2015

Anmeldelser i arkivene

Arkiverte anmeldelser forteller mye om både samfunn og klasseskiller – til og med om topphogging av juletrær og juletrepynt!

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.

Les mer

Fanden være Eders Præst

Presten i Granvin gikk på fylla og nektet vertshuseierens kone nattverd. Da ble det bråk.

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.


Les mer

Prestedatter hisset søn til drap

I 1820 dør den 70 år gamle damen Barbara Fridrichsdotter Ourvog på Bergens Tugthus. Hvem var hun, og hvorfor havnet hun der?

Historien om mordet på husmann Simen Christophersen Aurevåg i 1814.

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.

Les mer

torsdag 12. februar 2015

Døve, blinde og døvstumme i arkivene

I arkivene etter Bjørgvin Biskop finnes det innsendte lister over blinde, døve og døvstumme for perioden 1804 til 1811. Disse listene gir oss et godt innblikk i hva man mente gjorde mennesker blinde eller døve, og hvordan livet til de rammede var.

I arkivene er det bevart lister fra prestene i Sunnfjord, Nordfjord, Hardanger, Sunnhordland og Sunnmøre. Det er ikke mange personer som er registrert; 134 stk, men derimot får man vite mye om dem.

Les hele artikkelen og søke i listene her:
Døve, blinde og døvstumme

torsdag 5. februar 2015

De første norske pengesedler

Jørgen Thor Møhlen fikk trykket de første norske pengesedler i 1695. Men det gikk ikke så bra med verken penger eller Jørgen Thor Møhlen. Pengesedler ble etter denne fadesen ikke tatt skikkelige i bruk igjen før i 1736.

Les mer på Statsarkivet i Bergen sin side: Pengesedler torsdag 22. januar 2015

Nettsiden - Kildenett

Det finnes en flott internettside som heter "Kildenett"

Kildenett er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole.

Her kan man finne informasjon om mange forskjellige tema om utvikling gjennom tidene.
Helse - Krig - Lov og Rett - Modernisering - Befolkning - Spor i landskapet - Skole og folkeopplysning.
Fint illustrert med bilder.

Besøk: Kildenettlørdag 1. november 2014

Kart som kulturarv

Gamle kart er vakre og informative kunstverk. Nå kan du finne dem på nettet.

Historien er skrevet av Marianne Herfindal Johannessen, arkivar ved Statsarkivet i Bergen.
Publisert på bt.no

Gamle kart