fredag 17. april 2015

Markering av 250-årsjubileum for Strilekrigen

18. april 1765 samlet over 2000 striler seg i Bergen og de startet det størte bondeopprører vi har hatt i Norge: Strilekrigen.Strilene var bønder fra de nærmeste landdistriktene til Bergen. De hadde fått nok av den brutale innkrevingen av ekstraskatten og nå ville de ha kongen i tale.
Denne Strilekrigen resulterte i at opprørerne fikk de innbetalte skattene sine tilbake, men senere samme år ble disse summene krevd inn igjen. L

isten over hvem som måtte betale tilbake ekstraskatten etter Strilekrigen er skannet og transkribert. Listen er en god kilde til hvem som deltok i Strilekrigen.

Det er laget en nettutstillinge på universitet i Bergen. Les mer

Strilekrigen er også omtalt Arkivverket sine sider. Les mer

Kanskje har du en opprørsk stril i din slekt?

torsdag 19. februar 2015

Anmeldelser i arkivene

Arkiverte anmeldelser forteller mye om både samfunn og klasseskiller – til og med om topphogging av juletrær og juletrepynt!

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.

Les mer

Fanden være Eders Præst

Presten i Granvin gikk på fylla og nektet vertshuseierens kone nattverd. Da ble det bråk.

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.


Les mer

Prestedatter hisset søn til drap

I 1820 dør den 70 år gamle damen Barbara Fridrichsdotter Ourvog på Bergens Tugthus. Hvem var hun, og hvorfor havnet hun der?

Historien om mordet på husmann Simen Christophersen Aurevåg i 1814.

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.

Les mer

torsdag 12. februar 2015

Døve, blinde og døvstumme i arkivene

I arkivene etter Bjørgvin Biskop finnes det innsendte lister over blinde, døve og døvstumme for perioden 1804 til 1811. Disse listene gir oss et godt innblikk i hva man mente gjorde mennesker blinde eller døve, og hvordan livet til de rammede var.

I arkivene er det bevart lister fra prestene i Sunnfjord, Nordfjord, Hardanger, Sunnhordland og Sunnmøre. Det er ikke mange personer som er registrert; 134 stk, men derimot får man vite mye om dem.

Les hele artikkelen og søke i listene her:
Døve, blinde og døvstumme

torsdag 5. februar 2015

De første norske pengesedler

Jørgen Thor Møhlen fikk trykket de første norske pengesedler i 1695. Men det gikk ikke så bra med verken penger eller Jørgen Thor Møhlen. Pengesedler ble etter denne fadesen ikke tatt skikkelige i bruk igjen før i 1736.

Les mer på Statsarkivet i Bergen sin side: Pengesedler torsdag 22. januar 2015

Nettsiden - Kildenett

Det finnes en flott internettside som heter "Kildenett"

Kildenett er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole.

Her kan man finne informasjon om mange forskjellige tema om utvikling gjennom tidene.
Helse - Krig - Lov og Rett - Modernisering - Befolkning - Spor i landskapet - Skole og folkeopplysning.
Fint illustrert med bilder.

Besøk: Kildenett