fredag 8. mai 2015

70 år siden frigjøringen av Norge 1945

Over hele landet markeres det at det er 70 år siden andre verdenskrig var slutt og Norge ble fri fra Nazi-Tyskland.


På Arkivverkets nettsider har de lagt ut materiale som knytter seg til frigjøringen av Norge.

Her finnes fotografier fra evakueringen og frigjøringen av Finnmark. 

Sykepleier Marie Lysnes egne bilder fra Finnmark 1945

Landssvikarsaken mot Lippestad

Dokumenter fra kontakten mellom Norge og Sovjetunionen

Norske nyheter fra Statens informasjonskontor i LondonSkolestiler skrevet av folkeskoleelver 1945-1946

  • ca 100 stiler er bevart.
1946 Krohnengen skole i Bergen, av Vivian Bergh


Minnebok fra Falkesee, en forleir til Sachsenhausen

onsdag 6. mai 2015

Folketellingen 1815 er 200 år

Den 30 april 1815 ble alle innbyggere i Norge telt. 

Egentlig skulle tellingen kun være numerisk (tall). Likevel finnes det noen tellingslister som er nominative (inneholder navn).

De tellingslistene som inneholder navn er nå skannet og publisert på Digitalarkivet. I tillegg har man laget en artikkel om selve tellingen.

Det finnes 39 liste som inneholder navn. Av disse er 17 blitt transkribert og finnes søkbare på Digitalarkivet.

  • (se "Finn kilde", eller "Avansert personsøk")


Skannede lister

Om folketellingen

Carl Johan

fredag 17. april 2015

Markering av 250-årsjubileum for Strilekrigen

18. april 1765 samlet over 2000 striler seg i Bergen og de startet det størte bondeopprører vi har hatt i Norge: Strilekrigen.Strilene var bønder fra de nærmeste landdistriktene til Bergen. De hadde fått nok av den brutale innkrevingen av ekstraskatten og nå ville de ha kongen i tale.
Denne Strilekrigen resulterte i at opprørerne fikk de innbetalte skattene sine tilbake, men senere samme år ble disse summene krevd inn igjen. L

isten over hvem som måtte betale tilbake ekstraskatten etter Strilekrigen er skannet og transkribert. Listen er en god kilde til hvem som deltok i Strilekrigen.

Det er laget en nettutstillinge på universitet i Bergen. Les mer

Strilekrigen er også omtalt Arkivverket sine sider. Les mer

Kanskje har du en opprørsk stril i din slekt?

torsdag 19. februar 2015

Anmeldelser i arkivene

Arkiverte anmeldelser forteller mye om både samfunn og klasseskiller – til og med om topphogging av juletrær og juletrepynt!

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.

Les mer

Fanden være Eders Præst

Presten i Granvin gikk på fylla og nektet vertshuseierens kone nattverd. Da ble det bråk.

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.


Les mer

Prestedatter hisset søn til drap

I 1820 dør den 70 år gamle damen Barbara Fridrichsdotter Ourvog på Bergens Tugthus. Hvem var hun, og hvorfor havnet hun der?

Historien om mordet på husmann Simen Christophersen Aurevåg i 1814.

Skrevet av Marianne Herfindal Johannessen og publisert på BT.

Les mer

torsdag 12. februar 2015

Døve, blinde og døvstumme i arkivene

I arkivene etter Bjørgvin Biskop finnes det innsendte lister over blinde, døve og døvstumme for perioden 1804 til 1811. Disse listene gir oss et godt innblikk i hva man mente gjorde mennesker blinde eller døve, og hvordan livet til de rammede var.

I arkivene er det bevart lister fra prestene i Sunnfjord, Nordfjord, Hardanger, Sunnhordland og Sunnmøre. Det er ikke mange personer som er registrert; 134 stk, men derimot får man vite mye om dem.

Les hele artikkelen og søke i listene her:
Døve, blinde og døvstumme