tirsdag 15. april 2014

Peder Madsen og Johanne Markvardsdatter

Peder Madsen og Johanne Markvardsdatter var foreldre til 
Massi Oline Pedersdatter (1817-1908)
(se slektstreet i tidligere innlegg)

Peder Madsen ble født 1783 (døpt 17.01.1783) på Ramstad i Førde som sønn av Mads Olsen
(ca 1743-1782) og hustru Alet Rasmusdatter (1737-1799). Peder døde 12.09.1849 på Grimeland i Førde. Han ble foreldreløs som 16 - åring og vokste opp som pleiebarn hos gårdbruker Ole Torgeirsen Indrebø. Han var her pleiebarn sammen med sin søster Anna. 
I 1812 fikk Peder feste på en plass under gården Grimeland og ga samtidig kår til den tidligere brukeren.

Den 25.05.1817 giftet Peder seg med Johanne Markvardsdatter. Johanne ble født 1795
(døpt 23.01.1795) på Støfring i Jølster som datter av bonde Markvar Arnesen (1751-1832) og hustru Nikolaia Danielsdatter (1754-1832). Johanne døde 17.03.1886 på Furebøen i Førde. Da hun giftet seg bodde hun i Angedal, trolig har hun vært i tjeneste der.

De nygifte bosatte seg som husmannsfolk på gården Grimeland, og ca 1 måned senere fikk de sitt første barn. Livet er preget av arbeid, husstell og barnefødsler, men så skjer ulykken. En septemberdag i 1849 var Peder ute på marken og jobbet, da en stein løsnet fra fjellet og traff ham. Peder døde og etterlot seg enke og 6 barn. Johanne opplevde som så mange andre kvinner på denne tiden, å føde mange barn. Men også det å miste små barn rammet mange. En datter og to sønner døde fra henne som små babyer, og det er nok med tungt hjerte hun måtte bære disse til graven. I 1865 bodde Johanne hos datteren Anna Pedersdatter på Bruahaugen, hvor hun passet barnebarna.

Barna var:
Massi Oline 1817 - 1908
Malene 1819
Oline 1822 - 1822
Oline 1823
Anna 1826
Janike 1828 - 1890 gift med Ole Henrik Olsen
Ole Cornelius 1831 - 1831 
Niels 1833 - 1833
Agathe Mathea 1835

Blev ihjelslagen ude paa Marcken af en fra fjeldet nedstyrtende sten


torsdag 10. april 2014

Slektskolen - del 1


Komme i gang

Når man skal begynne med slektsgranskning er det viktig med litt forundersøkelser før man starter å leite i kirkebøker, folketellinger osv.

 Det første man bør gjøre er å samle inn informasjon fra sine nærmeste.
 
  • Muntlige kilder kan gi informasjon om navn på forfedre, hvor de kom ifra og gjerne noen årstall. Husk å notere ned historier som fortelles. Dette kan gjerne være ledetråder i det videre arbeidet. Av og til kan historier vise seg å være misvisende og i noen tilfeller ikke være korrekte.
  • Gamle papirer. Finnes det fødselsattester, vielsesattester, skjøter o.l gjemt i skuffer og skap?! Disse er svært nyttig å ha tilgjengelig når vi skal leter etter forfedrene.
  • Bilder. Forhåpentligvis er gjerne navn og årstall notert på bilder. Hvis ikke, prøv å finn ut hvem disse er.
  • Gravplassene kan gi nyttig informasjon. Her finner man fødselsdata og dødsdata. Er det flere personer ført på gravminnet, er disse på eller annen måte i slekt.

Den informasjonen man da har samlet inn danner grunnlaget for videre arbeid med kildene. Vi skiller mellom to typer kilder:

    1. Primærkilder, f.eks kirkebøker og folketellinger
    2. Sekundærkilder, f.eks bygdebøker, avskrift av orginalkilder

mandag 10. mars 2014

Ole Knutsen og Anna Olsdatter

Ole Knutsen og Anna Olsdatter var foreldre til Samuel Olsen (1806-1893) 
(se slektstreet i tidligere innlegg)

Ole Knutsen ble født 10.10.1766 på Eri i Lærdal som sønn av Knut Olsen (ca 1732-?) og hustru Randi Ivarsdatter (ca 1736-?). Ole døde i 1810 (gravlagt 26.08.1810) på Grimeland i Førde. 
Ole reiste langt for å finne kjærligheten, fra Lærdal til Førde.

Ole giftet seg 30.06.1798 med Anna Olsdatter. Vielsen er bare 18 dager før de døper sitt første barn. De ble forlovet 8. juni samme år, så det har nok vært i siste liten vielse. Dermed ble datteren regnet som et ektefødt barn.

Anna var født ca 1765 på Kvål i Førde, som datter av Ole Olsen (ca 1731-1786) og hustru Marta Johnsdatter (ca 1720-?). Hvor og når Anna døde vet man ikke. Hun ble konfirmert i 1786. I sjeleregisteret for Førde i 1780 er Anna 16 år gammel og ”udlært i Bog”.

Familien bosatte seg som husmannsfolk på Grimeland i Førde. 
I 1801 bodde Anna på gården Egeland med sin datter, mens mannen Ole er ikke å finne. Hun bor i huset til Anders Jacobsen og hustruen Pernille Andersdatter. Noe må ha skjedd som gjør at de har måtte forlate gården Grimeland. Kanskje har Ole måtte reise avgårde for å tjene penger til familien.

Ole vendte hjem igjen og familien flytter sammen igjen. I 1806 fikk de sitt andre og siste barn på Grimeland. Anna ble enke i 1810. Livet hennes etter dette vet man ingenting om.

Barna var:
Oline Marie 1798 - 1829, gift med Ole Ludvigsen og fikk en sønn
Samuel 1806 - 1893

fra kirkeboken i Førde og vielsen i 1798

søndag 4. august 2013

Kristian Larsen og Kristiane Surilde Eriksdatter

Kristian Larsen og Kristiane Surilde Eriksdatter var foreldre til 
Oliane Nikoline Kristiansdatter (1848-1935)
(se slektstreet i tidligere innlegg)

Kristian Larsen ble født 1815 (døpt 12.07.1815) på Heien i Førde. Han døde 09.11.1897 på Førde prestegård. Ved konfirmasjonen i 1831 stod han anført med kunnskap ”nogenlunde”. Kristian var soldat.
I mannskapslistene kan vi lese at han var 175,5 cm, velskapt og dyktig. Han sluttet i militæret pga sykdom.  

Den 05.11.1848 giftet Kristian seg med Kristiane Surilde Eriksdatter, som ble født 07.11.1822 på Førde prestegård. Hun døde 29.01.1917 samme sted. Ved konfirmasjonen i 1839 stod hun oppført med gode kristendomskunnskaper.

Kristian flyttet til Førde prestegård allerede før han giftet seg. Da han gikk til nattverd i 1847 bodde han på Førde. Siste gangen Kristian gikk til nattverd som ungkar, var i mai 1848. De nygifte gikk til nattverd sammen 10 dager etter vielsen.
Familien bosatte seg på Førde prestegård hvor de fikk 3 barn. 

I 1852 overtok Kristian husmannsplassen Klokkerkvien etter sin svigerfar. 
Vilkårene
1. Svigerforeldrene skulle sitte på kår. 
2. Kristian måtte arbeide 6 dager gratis på prestegården i året når presten ønsket det. Betale 2 1/2 spesidaler i året i leie til presten.  
3. Utføre dagarbeid på prestegården for en billig penge når presten ønsket det. 
4. Ikke hugge tømmer på prestens eiendom uten tillatelse. 
5 Følge disse lover og regler som gjelder en husmannsplass. Gjorde han ikke det, måtte familien forlate husmannsplassen.
- eier av husmannsplassen var sogneprest Søren Hjelm Friis.
sogneprest Søren H. Friis


På gården dyrket de havre og poteter. De hadde også 5 kveg, 9 sauer og 1 gris. I løpet av 1860-1870-tallet startet han opp skomakervirksomhet. 
I 1875 hadde de en pleiesønn hos seg; Elias Andersen.

Datteren Maren Severine og hennes mann Ole Iversen Skei overtok Klokkerkvien i begynnelsen av 
1900-tallet og Kristiane Surilde var føderådskone her til hun døde.

dødsmelding

Barna var:
Oliane Nikoline 1848 - 1935
Maren Severine 1851 - 1910 gift 1876 med Ole Iversen Skei, 5 barn
Andreas Ludvig 1854 - 1929 , gift 1878 med Olianne Pedersdatter, 5 barn

Klokkerkvia
torsdag 27. juni 2013

Samuel Olsen og Massi Oline Pedersdatter

Samuel Olsen og Massi Oline Pedersdatter var foreldene til 
Ole Andreas Samuelsen (1846 - 1892)
(se slektstreet i et tidligere innlegg)

Samuel Olsen ble født 1806 (døpt 13.08.1806) på Grimeland i Førde. Han døde 31.03.1893 på Furebøen i Førde. Ved konfirmasjonen i 1825 stod han anført med ”ringe” kunnskaper. I 1844 fikk han feste på plassen Haugen under Furebøen. Får dette skulle han svare årlig 2 spesidaler og arbeide 6 dag for eieren av gården.

Året etter, den 15.06.1845 giftet han seg med Massi Oline Pedersdatter.

Massi Oline ble født 1817 (døpt 30.08.1817) på Grimeland i Førde. Hun døde 01.01.1908 på Furebøen i Førde. Ved konfirmasjonen i 1833 stod det skrevet om hennes kunnskap at den var ”nogenlunde”.

Familien var husmannsfolk på Furebøen, hvor de fikk 3 barn sammen. De dyrket korn og poteter og hadde buskap. I 1865 var dette 3 kveg og 6 sauer, mens det i 1875 var 3 kyr, 1 kalv og 3 sauer. Etter at barna hadde flyttet ut, tok de til seg et pleiebarn; Nikolai Andreassen.
Massi Oline ble enke i 1893, men fortsatte med gårdsdriften. I 1900 dyrket hun korn og poteter og hadde buskap. Nå hadde hennes to ugifte døtre flyttet hjem igjen og hjalp moren med huset og gårdsstellet.

Barna var
Ole Andreas 1846 - 1892
Pernille Anne Marie 1851 - etter 1927, ugift
Anne Nustine 1854 - 1927, ugift


Folketellingen 1875Ole Andreas Samuelsen og Oliane Nikoline Kristiansdatter


Ole Andreas Samuelsen og Oliane Nikoline Kristiansdatter var foreldrene til 
Kristiane Mathilde Olsen

(se slektstreet i et tidligere innlegg)


Ole Andreas Samuelsen ble født 20.05.1846 på Grimeland i Førde. Han døde 03.08.1892 på Furebøen i Førde. Ved konfirmasjonen i 1862 skrev presten ”Kristendomskunnskap og forstandsevne godt, Flid og sæder meget godt”. Etter konfirmasjonen var han i tjeneste hos Ole Pedersen Furebøen.


Ole Andreas er ikke den eneste i tjeneste på Furebøen. Her tjener også Oliane Nikoline Kristiansdatter. Hun var i tjeneste hos gårdbruker Peder Pedersen Furebøen. De forelsker seg og Oliane Nikoline blir gravid og paret må gifte seg. Den 17.05.1871 står vielsen i Førde kirke.

Oliane Nikoline ble født 30.12.1848 på Førde prestegård. Hun døde 25.06.1935 i Bergen. Ved konfirmasjonen i 1864 hadde presten notert seg at hun hadde ”meget godt” kristendomskunnskap, flid og forstandsevne. I sin ungdom var hun i tjeneste hos gårdbruker Peder Pedersen Furebøen.  

Etter vielsen bosatte familien seg en periode som inderstfolk på Furebøen. Her fikk de barna Salomon Kristoffer (1871) og Kristiane Mathilde (1873).

I 1875 bodde familien på husmannsplassen Klokkerkvien under Førde prestegård. Da arbeidet Ole Andreas som selvstendig skomaker. Opplæring må han ha fått av svigerfar, som også var skomaker og bodde på Førde prestegård.
På Klokkerkvien fikk de sitt siste barn, datteren Marte Johanne i 1885. Begge de eldste barna flyttet til Bergen, mens datteren Marte Johanne ble igjen hjemme. Våren 1892 må har blitt en sorgfull tid. Marte Johanne fikk influensa og døde 18.04.1892. Ole Andreas var også syk, og døde ikke så lenge etter av nyresykdom og mageonde.


Etter at yngste datteren og mannen døde, ble nok livet i Førde ensomt, så våren 1898 flyttet Oliane Nikoline til Bergen. Først driver hun losjiforretning i Nykirkesmuget. I 1910 og 1912 er hun husholderske/bestyrerinne i Strandgaten. De som husker henne forteller om en dame som alltid gikk i svart kyse, hadde mariakjeks i nattbordskuffen og serverte blank brus.
På sine eldre dager flyttet hun til Kveldsol aldershjem på Laksevåg, hvor hun døde.   

Historien om Oliane (mars 2012) og sønnen Salomon (februar 2012) er presentert tidligere. På venstre side på bloggen kan dere bla dere tilbake og lese disse historien der + se bilder. 

Kristiane og Oliane

Anepresentasjon

Da har jeg presentert Johan sine forfedre og starter nå med forfedrene til Kristiane.