søndag 23. desember 2012

Johannes Johnsen og Angunna Olsdatter

Johannes Johnsen og Angunna Olsdatter var foreldrene til 
John Johannesen (1823-1912)
(se slektstreet i et tidligere innlegg)Johannes Johnsen ble født 1794 (døpt 07.04.1794) på Turvoll i Vik, som sønn av husmann John Johannesen (?-?) og hustru Ragnild Andersdatter (1754-1825). Johannes døde 01.06.1842 på Vikøyri i Vik.
Gården Turvoll ligger høyt oppe i Seljedalen. 
Det har vært gårdsdrift her siden tidlig på 1600-tallet.


Johannes giftet seg ca 1820-1823 med Angunna Olsdatter. Angunna ble født 1790 (døpt 28.02.1790) på gården Hauge på Voss. Hun var datter av soldat Ole Mikkelsen (1754-1799) og hustru Sigri Jørgensdatter (1758-?). Angunna døde 31.12.1876 på Vikøyri. I 1801 bodde Angunna på gården Mørkve på Voss sammen med sin mor, stefaren Nils Størksen og 4 søsken.

Allerede i 1820 fikk Johannes og Angunna en sønn sammen. Johannes var da ungkar og soldat og bodde hjemme på gården Turvoll, mens Angunna bodde på gården Vange i Vik.

Etter vielsen bosatte Johannes og Angunna seg på Vikøyri, hvor han nevnes både som strandsitter og husmann. De fikk 6 barn sammen. I branntakten for 1846 er huset verdsatt til 60 spesidaler og har torvtak. I løpet av 1850-tallet har Angunna fått satt inn en kakkelovn.

I 1846 fikk Angunna 1 skjeppe poteter av fattigvesenet. I 1848 fikk hun 1 spesidaler i fattigbidrag. I 1865 livnærte Angunna seg som daglønner. Hun bodde da sammen med sin datter Sigrid og barnebarnet Anna. De dyrket poteter og hadde noen sauer. Angunna fikk fattighjelp, men gikk også rundt og tigget. Dette ville fattigstyret har slutt på og ville sette henne på legd. Men Angunna nektet. Da hun døde stod hun oppført som strandsitter enke. I skiftet etter henne var dødsboet verdsatt til 2 kroner og 98 øre. Angunna gav navn til sin etterslekt, som kalles Angunna folket.

Barna var: 
Ole 1820 - ?
John 1823 - 1912
Sigri 1825 - ca 1914 ugift, men fikk et barn i ca 1854
Anna 1828 - ca 1828
Johannes 1831 - ?
Anders 1833 - ?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar