torsdag 14. februar 2013

Lars Nilsen og Mari Jakobsdatter


Lars Nilsen og Mari Jakobsdatter var foreldrene til 
Mette Larsdatter (1839-1905)
(se slektstreet i et tidligere innlegg)

Lars Nilsen ble født 11.06.1810 på Helleren (Glorhelleren) i Lærdal. Han døde ca 1882. Han stod oppført som ungkar da datteren Metta ble født i 1839.

Glorhelleren

Den 19.12.1841 giftet Lars seg med Ingrid Jensdatter (1816-1904) fra Nedre Ljøsne i Lærdal.
Familien bosatte seg først på husmannsplassen Uri under Bjørkum, men i 1860 flommet elven Jutla over og tok husene. De flyttet da til Skorpa, hvor de bodde i 1865. Her hadde de storfe og sauer, og dyrket bygg og poteter. De fikk 5 barn sammen.

Barna var:
Britha 1840 - 1858  ugift
Niels 1843 - 1857 druknet i Lærdalselven
Anna 1845 - 1846
Anna 1847 - ?
Anna 1851 - ?
Ingerid 1855 - ca 1938. Ble gift og fikk barn

Mari Jakobsdatter ble født 15.12.1818 på en husmannsplass under Rikheim i Lærdal. Hun døde 14.02.1846 samme sted. Ved konfirmasjonen i 1836 har presten skrevet ”Pontoppedans Forklaring slet”. Mari fikk 2 barn utenfor ekteskap. Først kom Metta i 1839 og så en sønn Ole født 29.06.1842 på Rikheim. Far til Ole var ungkar Ole Olsen Hagelund. 

Mari døde i barselseng, trolig uten å bli forløst, da det ikke finnes innførsel i kirkeboken etter et dødfødt barn eller et barn som blir døpt. Siden Mari fortsatt var en ugift pike da hun døde, vet man ikke hvem som var far til barnet hun bar. Datteren Metta vokste opp hos Mari sine foreldre. I 1847 får Mari sin far Jacob Pedersen Rikum 5 spesidaler i fattigstøtte for Metta.  
Sønnen Ole ble trolig satt bort til sin far Ole Olsen Hagelund, da det er han som i 1847, får 4 spesidaler i fattigstøtte for sin sønn Ole. 

1847 fra Protocol for Lærdals Fattigcommissions Forhandlinger og Fattigkassens Regnskab

Ungkar Lars Nilsen som stod oppført som far til Metta Larsdatter var ikke lett å finne frem til. Men pga innførselen i Lærdals Fattigregnskap løste jeg gåten.

Gården Bjørkum i Lærdal: Her er det blitt gjort arkeologiske funn fra Vikingtiden.

Gården Rikheim i Lærdal: Dette er en gammel storgård tilbake til 1300-tallet. Trolig har det vært en stor gård her mye lengre tilbake. Dyrket areal er 162 mål. Heimemarki er ca 500 mål. Utmark ca 12000 mål. Fjelleiendom ca 50000 mål. Her har vært gjestgiveri og jordbruksskole. På 1300-tallet hadde gården egen kirke. Rikheim har nok krevd mye arbeidskraft, derfor ser vi at det har vært en rekke husmannsplasser under gården.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar