søndag 26. mai 2013

Jakob Pedersen og Ingeborg Finnsdatter

Jakob Pedersen og Ingeborg Finnsdatter var foreldrene til
Mari Jakobsdatter (1818-1846)
(se slektstreet i et tidligere innlegg)
Jakob Pedersen ble født 01.01.1798 på Sprakehaugen i Lærdal, som sønn av husmann Peder Toresen (ca 1750-1804) og hustru Mari Jakobsdatter (ca 1766-1800). Jakob døde 02.11.1871 på Rikheim i Lærdal. Han ble konfirmert i 1815 og 3 år senere innledet han et forhold med Ingeborg Finnsdatter

Ingeborg ble født 24.10.1798 på Rikheim i Lærdal, som datter av skomaker Finn Jensen (1759-1814) og hustru Metta Olsdatter (1760-1825). Ingeborg døde 06.07.1878 på Rikheim. Hun ble konfirmer i 1816 og 2 år senere, i 1818, fikk hun sitt første barn med Jakob. Det gikk 5 ½ år før de fikk sitt neste barn sammen.    

Jakob og Ingeborg fikk 4 barn før de endelig giftet seg den 20.09.1829. Da det første barnet ble født stod Jakob oppført hjemme på Sprakehaugen. Senere var han anført på Rikheim. Kanskje har de bodd sammen hele tiden, selv om de ikke var gift.

Jakob og Ingeborg var husmannsfolk på plassen Øyen under gården Rikheim. I 1865 hadde de 2 storkveg,
3 sauer og de dyrket bygg og poteter. Etter at Ingeborg ble enke, livnærte hun seg med å spinne. 
I 1875 bodde Ingeborg på Øyen sammen med sin datter Metta som var onnearbeider og spinner. I tillegg dyrket de poteter.
Jakob og Ingeborg fikk 9 barn sammen. Men noen tallrik familie var de ikke. Fire barn mistet de mens barna fortsatt var små. Av de fem barna som vokste opp, emigrerte tre til USA.

Barna var
Mari 1818 - 1846
Peder 1824 - 1824
Peder 1825 - 1825
Peder 1826 - ? Ble gift i Norge. Emigrerte til USA i 1857.
Mette 1830 - 1901. Fikk 2 barn utenfor ekteskap, ble aldri gift. 
Knud 1833 - ? Ble gift i Norge. Emigrerte til USA i 1874.
Anna 1836 - ? Emigrerte til USA i 1868.
Jens 1839 - 1840
Guro 1842 - 1845

Båten Claus Heftye som datteren Anna reiste med til USA


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar