torsdag 27. juni 2013

Samuel Olsen og Massi Oline Pedersdatter

Samuel Olsen og Massi Oline Pedersdatter var foreldene til 
Ole Andreas Samuelsen (1846 - 1892)
(se slektstreet i et tidligere innlegg)

Samuel Olsen ble født 1806 (døpt 13.08.1806) på Grimeland i Førde. Han døde 31.03.1893 på Furebøen i Førde. Ved konfirmasjonen i 1825 stod han anført med ”ringe” kunnskaper. I 1844 fikk han feste på plassen Haugen under Furebøen. Får dette skulle han svare årlig 2 spesidaler og arbeide 6 dag for eieren av gården.

Året etter, den 15.06.1845 giftet han seg med Massi Oline Pedersdatter.

Massi Oline ble født 1817 (døpt 30.08.1817) på Grimeland i Førde. Hun døde 01.01.1908 på Furebøen i Førde. Ved konfirmasjonen i 1833 stod det skrevet om hennes kunnskap at den var ”nogenlunde”.

Familien var husmannsfolk på Furebøen, hvor de fikk 3 barn sammen. De dyrket korn og poteter og hadde buskap. I 1865 var dette 3 kveg og 6 sauer, mens det i 1875 var 3 kyr, 1 kalv og 3 sauer. Etter at barna hadde flyttet ut, tok de til seg et pleiebarn; Nikolai Andreassen.
Massi Oline ble enke i 1893, men fortsatte med gårdsdriften. I 1900 dyrket hun korn og poteter og hadde buskap. Nå hadde hennes to ugifte døtre flyttet hjem igjen og hjalp moren med huset og gårdsstellet.

Barna var
Ole Andreas 1846 - 1892
Pernille Anne Marie 1851 - etter 1927, ugift
Anne Nustine 1854 - 1927, ugift


Folketellingen 1875Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar