søndag 4. august 2013

Kristian Larsen og Kristiane Surilde Eriksdatter

Kristian Larsen og Kristiane Gunilde Eriksdatter var foreldre til 
Oliane Nikoline Kristiansdatter (1848-1935)
(se slektstreet i tidligere innlegg)

Kristian Larsen ble født 1815 (døpt 12.07.1815) på Heien i Førde. Han døde 09.11.1897 på Førde prestegård. Ved konfirmasjonen i 1831 stod han anført med kunnskap ”nogenlunde”. Kristian var soldat.
I mannskapslistene kan vi lese at han var 175,5 cm, velskapt og dyktig. Han sluttet i militæret pga sykdom.  

Den 05.11.1848 giftet Kristian seg med Kristiane Gunilde Eriksdatter, som ble født 07.11.1822 på Førde prestegård. Hun døde 29.01.1917 samme sted. Ved konfirmasjonen i 1839 stod hun oppført med gode kristendomskunnskaper.

Kristian flyttet til Førde prestegård allerede før han giftet seg. Da han gikk til nattverd i 1847 bodde han på Førde. Siste gangen Kristian gikk til nattverd som ungkar, var i mai 1848. De nygifte gikk til nattverd sammen 10 dager etter vielsen.
Familien bosatte seg på Førde prestegård hvor de fikk 3 barn. 

I 1852 overtok Kristian husmannsplassen Klokkerkvien etter sin svigerfar. 
Vilkårene
1. Svigerforeldrene skulle sitte på kår. 
2. Kristian måtte arbeide 6 dager gratis på prestegården i året når presten ønsket det. Betale 2 1/2 spesidaler i året i leie til presten.  
3. Utføre dagarbeid på prestegården for en billig penge når presten ønsket det. 
4. Ikke hugge tømmer på prestens eiendom uten tillatelse. 
5 Følge disse lover og regler som gjelder en husmannsplass. Gjorde han ikke det, måtte familien forlate husmannsplassen.
- eier av husmannsplassen var sogneprest Søren Hjelm Friis.
sogneprest Søren H. Friis


På gården dyrket de havre og poteter. De hadde også 5 kveg, 9 sauer og 1 gris. I løpet av 1860-1870-tallet startet han opp skomakervirksomhet. 
I 1875 hadde de en pleiesønn hos seg; Elias Andersen.

Datteren Maren Severine og hennes mann Ole Iversen Skei overtok Klokkerkvien i begynnelsen av 
1900-tallet og Kristiane Surilde var føderådskone her til hun døde.


dødsmelding

Barna var:
Oliane Nikoline 1848 - 1935
Maren Severine 1851 - 1910 gift 1876 med Ole Iversen Skei, 5 barn
Andreas Ludvig 1854 - 1929 , gift 1878 med Olianne Pedersdatter, 5 barn


Klokkerkvia


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar